X

ТВ Програма

 • 01:40
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  03:50
  БРАЧЕН СУДИЈА
  04:05
  СПОРТСКО СТУДИО
  05:35
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  10:55
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  12:45
  ТОП ШОП
  13:15
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:30
  ДИЛА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МИЛОСТ
  18:00
  САМЕЦ ВО БРАКОТ
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  МИЛОСТ
  21:20
  ДИЛА
  22:20
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
  23:30
  ДНЕВНИК
 • 00:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  01:05
  ЈАДИ БУРЕК
  02:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  04:40
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:20
  ПРИЈАТЕЛИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  10:55
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  12:45
  ТОП ШОП
  13:15
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:15
  ДИЛА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МИЛОСТ
  18:00
  САМЕЦ ВО БРАКОТ
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  МИЛОСТ
  21:00
  ЕП КОШАРКА: МАКЕДОНИЈА - ХРВАТСКА
  22:30
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
  23:30
  ДНЕВНИК
 • 00:05
  ЈАДИ БУРЕК
  02:35
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  04:25
  ЈАДИ БУРЕК
  05:25
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:10
  ПРИЈАТЕЛИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  10:55
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  ДИВИ ЈАГОДИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ДИВИ ЈАГОДИ
  12:45
  ТОП ШОП
  13:15
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:15
  ДИЛА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МИЛОСТ
  18:00
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  МИЛОСТ
  21:20
  ДИЛА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:30
  ЖЕНИТЕ ОД ДЕДИЊЕ
 • 00:05
  ЈАДИ БУРЕК
  03:25
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  04:35
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:20
  ПРИЈАТЕЛИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  10:55
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  10:15
  ТОП ШОП
  11:40
  ДИВИ ЈАГОДИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ДИВИ ЈАГОДИ
  12:45
  ТОП ШОП
  13:15
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:15
  ДИЛА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МИЛОСТ
  18:00
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  МИЛОСТ
  21:20
  ДИЛА
  22:50
  ДНЕВНИК
  23:15
  ЖЕНИТЕ ОД ДЕДИЊЕ
 • 00:05
  ЈАДИ БУРЕК
  02:35
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  04:20
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:20
  ПРИЈАТЕЛИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  10:50
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  ДИВИ ЈАГОДИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ДИВИ ЈАГОДИ
  12:45
  ТОП ШОП
  13:15
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:15
  ДИЛА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МИЛОСТ
  18:00
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  МИЛОСТ
  21:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВЛЕГУВАЊЕ ВО КУЌАТА (ЖИВО)
  23:30
  ДНЕВНИК
 • 00:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  01:30
  ЈАДИ БУРЕК
  03:10
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  05:20
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:05
  ПРИЈАТЕЛИ
  07:00
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  08:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  ПРАСЕНЦЕТО ПЕПА
  10:05
  МАША И МЕДО
  10:10
  МИА И ЈАС
  10:30
  ЈАВАЧИ НА ЗМЕЈОВИ
  10:50
  КУЌАТА НА АНУБИС
  11:05
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  14:30
  МИЛОСТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МИЛОСТ
  18:00
  ЕП КОШАРКА: МАКЕДОНИЈА - ГРЦИЈА
  19:30
  ДНЕВНИК
  20:00
  ЛОТО
  20:10
  КАРАДАЈ
  21:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВЛЕГУВАЊЕ ВО КУЌАТА (ЖИВО)
  23:30
  ДНЕВНИК
 • 00:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  01:40
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  04:10
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  05:20
  СЕ ЗА ЉУБОВ
  05:50
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:30
  ПРИЈАТЕЛИ
  07:00
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  10:15
  ПРАСЕНЦЕТО ПЕПА
  10:25
  МИА И ЈАС
  10:45
  ЈАВАЧИ НА ЗМЕЈОВИ
  11:05
  КУЌАТА НА АНУБИС
  11:10
  МАКЕДОНСКИ ПРИКАЗНИ
  13:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  14:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  15:00
  ЕП КОШАРКА: МАКЕДОНИЈА - ХОЛАНДИЈА
  16:40
  ВЕСТИ
  16:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  17:30
  БРАЧЕН СУДИЈА
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:30
  МАША И МЕДО
  19:35
  ЕДНООКИ
  20:00
  НЕ ТАГУВАЈ ПО МЕНЕ
  21:10
  КАРАДАЈ
  22:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:30
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО