X

ТВ Програма

 • 00:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
  01:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  01:40
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  03:50
  БРАЧЕН СУДИЈА
  04:05
  СПОРТСКО СТУДИО
  05:35
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  БРЗА КУЈНА
  10:40
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  МАЛИОТ АГА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  МАЛИОТ АГА
  13:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  13:30
  ТОП ШОП
  14:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:30
  ЦРНАТА РОЗА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДАМАТА СО МАРАМА
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  18:00
  СЕ' ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  ДАМАТА СО МАРАМА
  21:30
  ЦРНАТА РОЗА
  23:00
  ДНЕВНИК
  22:30
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
 • 00:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ
  01:05
  ЈАДИ БУРЕК
  02:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  04:40
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:20
  ПРИЈАТЕЛИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  БРЗА КУЈНА
  10:50
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  13:20
  ТОП ШОП
  14:00
  ЦРНАТА РОЗА
  15:20
  ДАМАТА СО МАРАМА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДАМАТА СО МАРАМА
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  18:00
  СЕ' ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  ДАМАТА СО МАРАМА
  21:30
  ЦРНАТА РОЗА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:30
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
 • 00:50
  ЈАДИ БУРЕК
  02:35
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  05:25
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:10
  ДОКТОР ОЗ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  БРЗА КУЈНА
  10:40
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  13:00
  ТОП ШОП
  13:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:00
  ЦРНАТА РОЗА
  15:20
  ДАМАТА СО МАРАМА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДАМАТА СО МАРАМА
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  18:00
  СЕ' ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  ДАМАТА СО МАРАМА
  20:00
  ЛОТО
  20:10
  ДАМАТА СО МАРАМА
  21:20
  ЦРНАТА РОЗА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:30
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
 • 00:50
  ЈАДИ БУРЕК
  03:25
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  04:35
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:10
  ДОКТОР ОЗ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  БРЗА КУЈНА
  10:40
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  13:00
  ТОП ШОП
  13:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:00
  ЦРНАТА РОЗА
  15:20
  ДАМАТА СО МАРАМА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДАМАТА СО МАРАМА
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  18:00
  СЕ' ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  ДАМАТА СО МАРАМА
  21:20
  ЦРНАТА РОЗА
  23:00
  ДНЕВНИК
  22:30
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
 • 00:50
  ЈАДИ БУРЕК
  02:35
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  04:20
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:10
  ДОКТОР ОЗ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  08:30
  НА ДНЕВЕН РЕД
  10:00
  БРЗА КУЈНА
  10:40
  МАЛЕЧКАТА НЕВЕСТА
  11:15
  ТОП ШОП
  11:40
  МАЛИОТ АГА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  МАЛИОТ АГА
  13:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  13:30
  ТОП ШОП
  14:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  14:30
  ЦРНАТА РОЗА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДАМАТА СО МАРАМА
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  18:00
  СЕ' ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДАМАТА СО МАРАМА
  21:00
  ЦРНАТА РОЗА
  22:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ИСФРЛУВАЊЕ ОД КУЌАТА (ЖИВО)
  23:30
  ДНЕВНИК
 • 00:00
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  01:30
  ЈАДИ БУРЕК
  03:10
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  05:20
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:05
  ПРИЈАТЕЛИ
  07:00
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  08:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  ПРАСЕНЦЕТО ПЕПА
  10:05
  МАША И МЕДО
  10:10
  МИА И ЈАС
  10:30
  ЈАВАЧИ НА ЗМЕЈОВИ
  10:50
  КУЌАТА НА АНУБИС
  11:05
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:20
  ЦРНАТА РОЗА
  14:00
  ДАМАТА СО МАРАМА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДАМАТА СО МАРАМА
  17:00
  ПОВЕЌЕ ОД ИГРА
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  ЕДНООКИ
  19:55
  ДИЛА
  20:00
  ЛОТО
  20:10
  ДИЛА
  21:00
  ПИНК ЅВЕЗДИ
 • 00:15
  ДНЕВНИК
  00:40
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ
  01:40
  ГОЛЕМИОТ БРАТ - ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ЖИВО
  02:10
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  04:10
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  05:20
  СЕ ЗА ЉУБОВ
  05:50
  РИБАРСКА ВИСТИНА
  06:30
  ПРИЈАТЕЛИ
  07:00
  МАКЕДОНСКА МУЗИКА
  10:15
  ПРАСЕНЦЕТО ПЕПА
  10:25
  МИА И ЈАС
  10:45
  ЈАВАЧИ НА ЗМЕЈОВИ
  11:05
  КУЌАТА НА АНУБИС
  11:15
  МАКЕДОНСКИ ПРИКАЗНИ
  12:20
  ЦРНАТА РОЗА
  15:00
  ДАМАТА СО МАРАМА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДАМАТА СО МАРАМА
  17:30
  СЕ ЗА ЉУБОВ
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:40
  ДИЛА
  21:00
  ПИНК ЅВЕЗДИЧКИ
  23:40
  ДНЕВНИК