Се вчитува...
 • Берово
  -2°
  X

  Берово -2°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.3 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +17
 • Битола
  +2°
  X

  Битола +2°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.4 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +17
 • Валандово
  +7°
  X

  Валандово +7°

  Време на мерење: 24/03 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.7 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Велес
  +2°
  X

  Велес +2°

  Време на мерење: 25/03 03:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.1 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Виница
  +3°
  X

  Виница +3°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.3 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +19
 • Гевгелија
  +7°
  X

  Гевгелија +7°

  Време на мерење: 24/03 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.7 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Гостивар
  -1°
  X

  Гостивар -1°

  Време на мерење: 24/03 22:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 89.7 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Д.Хисар
  +2°
  X

  Д.Хисар +2°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.4 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Дебар
  -1°
  X

  Дебар -1°

  Време на мерење: 24/03 22:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 89.7 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
 • Делчево
  +1°
  X

  Делчево +1°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +18
 • Дојран
  +7°
  X

  Дојран +7°

  Време на мерење: 24/03 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.7 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
 • К.Паланка
  +1°
  X

  К.Паланка +1°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Кавадарци
  +3°
  X

  Кавадарци +3°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.3 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Кичево
  +2°
  X

  Кичево +2°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.4 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Кочани
  +3°
  X

  Кочани +3°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.3 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +23
 • Кратово
  +1°
  X

  Кратово +1°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Крушево
  -3°
  X

  Крушево -3°

  Време на мерење: 24/03 19:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.1 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +17
 • Куманово
  +2°
  X

  Куманово +2°

  Време на мерење: 25/03 03:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.1 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
 • М.Брод
  +2°
  X

  М.Брод +2°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.2 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Неготино
  +4°
  X

  Неготино +4°

  Време на мерење: 24/03 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Охрид
  +4°
  X

  Охрид +4°

  Време на мерење: 24/03 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Прилеп
  +2°
  X

  Прилеп +2°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.2 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Радовиш
  +3°
  X

  Радовиш +3°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.3 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Ресен
  +2°
  X

  Ресен +2°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.4 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +17
 • С.Николе
  +3°
  X

  С.Николе +3°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.3 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Скопје
  +2°
  X

  Скопје +2°

  Време на мерење: 25/03 03:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.1 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
 • Струга
  +4°
  X

  Струга +4°

  Време на мерење: 24/03 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Струмица
  +4°
  X

  Струмица +4°

  Време на мерење: 24/03 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Тетово
  +2°
  X

  Тетово +2°

  Време на мерење: 24/03 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 1 km
   Влажност: 72.4 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Штип
  +3°
  X

  Штип +3°

  Време на мерење: 25/03 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.3 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +20