Се вчитува...
 • Берово
  +6°
  X

  Берово +6°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 94.6 %
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. 0
 • Битола
  +6°
  X

  Битола +6°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 82.2 %
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +7
 • Валандово
  +7°
  X

  Валандово +7°

  Време на мерење: 17/01 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 99.3 %
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +4
 • Велес
  +4°
  X

  Велес +4°

  Време на мерење: 18/01 00:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.8 %
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +2
 • Виница
  +4°
  X

  Виница +4°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 36 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -8
   Макс. +3
 • Гевгелија
  +7°
  X

  Гевгелија +7°

  Време на мерење: 17/01 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 99.3 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +10
 • Гостивар
  +5°
  X

  Гостивар +5°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 7 km
   Влажност: 100 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +6
 • Д.Хисар
  +6°
  X

  Д.Хисар +6°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 82.2 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
 • Дебар
  +5°
  X

  Дебар +5°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 7 km
   Влажност: 100 %
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -11
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. +2
 • Делчево
  +2°
  X

  Делчево +2°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.1 %
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -10
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +2
 • Дојран
  +7°
  X

  Дојран +7°

  Време на мерење: 17/01 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 99.3 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +7
 • К.Паланка
  +2°
  X

  К.Паланка +2°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.1 %
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -10
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +3
 • Кавадарци
  +4°
  X

  Кавадарци +4°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 36 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +8
 • Кичево
  +5°
  X

  Кичево +5°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.6 %
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -11
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. +1
 • Кочани
  +4°
  X

  Кочани +4°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 36 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +7
 • Кратово
  +2°
  X

  Кратово +2°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.1 %
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -10
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +2
 • Крушево
  +3°
  X

  Крушево +3°

  Време на мерење: 17/01 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98.6 %
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
 • Куманово
  +4°
  X

  Куманово +4°

  Време на мерење: 18/01 00:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.8 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +7
 • М.Брод
  +6°
  X

  М.Брод +6°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.1 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +5
 • Неготино
  +5°
  X

  Неготино +5°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.7 %
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +8
 • Охрид
  +6°
  X

  Охрид +6°

  Време на мерење: 17/01 19:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.4 %
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +7
 • Прилеп
  +6°
  X

  Прилеп +6°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.1 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +6
 • Радовиш
  +4°
  X

  Радовиш +4°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 36 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +2
 • Ресен
  +5°
  X

  Ресен +5°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90.6 %
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. 0
 • С.Николе
  +4°
  X

  С.Николе +4°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 36 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +8
 • Скопје
  +4°
  X

  Скопје +4°

  Време на мерење: 18/01 00:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.8 %
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +7
 • Струга
  +6°
  X

  Струга +6°

  Време на мерење: 17/01 19:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.4 %
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +7
 • Струмица
  +5°
  X

  Струмица +5°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.7 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +4
 • Тетово
  +9°
  X

  Тетово +9°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 6 km
   Влажност: 93.4 %
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
 • Штип
  +4°
  X

  Штип +4°

  Време на мерење: 17/01 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 36 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +8