X

ТВ Програма

  • 01:00
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    02:45
    ФОЛК ЕСТРАДА
    04:30
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    05:15
    ПРИЈАТЕЛИ
    05:35
    РИБАРСКА ВИСТИНА
    06:00
    БРЗА КУЈНА
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    ШТО БИДЕ НЕКА БИДЕ
    10:55
    ТОП ШОП
    11:25
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:40
    ТОП ШОП
    13:20
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    14:20
    КАРАСЕВДА
    15:15
    НАШАТА ДЕНИЗ
    16:00
    ВЕСТИ
    17:00
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ' ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    НАШАТА ДЕНИЗ
    21:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    22:10
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    23:10
    ДНЕВНИК
    23:40
    ИГРАН ФИЛМ
  • 01:10
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    01:55
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    02:30
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    04:55
    ПРИЈАТЕЛИ
    05:30
    РИБАРСКА ВИСТИНА
    06:00
    БРЗА КУЈНА
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    ШТО БИДЕ НЕКА БИДЕ
    10:55
    ТОП ШОП
    11:25
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:40
    ТОП ШОП
    13:10
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    14:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    15:15
    НАШАТА ДЕНИЗ
    16:00
    ВЕСТИ
    17:00
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    НАШАТА ДЕНИЗ
    21:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    22:10
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    23:10
    ДНЕВНИК
    23:40
    ИГРАН ФИЛМ
  • 01:10
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    01:55
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    02:30
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    04:55
    ПРИЈАТЕЛИ
    05:30
    РИБАРСКА ВИСТИНА
    06:00
    БРЗА КУЈНА
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    ШТО БИДЕ НЕКА БИДЕ
    11:00
    ТОП ШОП
    11:30
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:40
    ТОП ШОП
    13:10
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    14:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    15:10
    НАШАТА ДЕНИЗ
    16:00
    ВЕСТИ
    17:00
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    21:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    22:10
    НАШАТА ДЕНИЗ
    20:00
    ЛОТО
    23:10
    ДНЕВНИК
    23:40
    ИГРАН ФИЛМ
  • 01:05
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    01:50
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    02:20
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    04:55
    ПРИЈАТЕЛИ
    05:20
    РИБАРСКА ВИСТИНА
    06:00
    БРЗА КУЈНА
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    ШТО БИДЕ НЕКА БИДЕ
    10:55
    ТОП ШОП
    11:25
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:40
    ТОП ШОП
    13:10
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    14:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    15:20
    НАШАТА ДЕНИЗ
    16:00
    ВЕСТИ
    17:00
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    21:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    22:10
    НАШАТА ДЕНИЗ
    23:10
    ДНЕВНИК
    23:40
    ИГРАН ФИЛМ
  • 01:00
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    01:45
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    03:00
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    04:55
    ПРИЈАТЕЛИ
    05:30
    РИБАРСКА ВИСТИНА
    06:00
    БРЗА КУЈНА
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    ШТО БИДЕ НЕКА БИДЕ
    11:05
    ТОП ШОП
    11:35
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:30
    ТОП ШОП
    13:10
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    14:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    15:10
    НАШАТА ДЕНИЗ
    16:00
    ВЕСТИ
    17:00
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    СЕЗОНА НА ЦРЕШИТЕ
    21:10
    ЧИСТА ЉУБОВ
    22:10
    НАШАТА ДЕНИЗ
    23:10
    ДНЕВНИК
    23:40
    ИГРАН ФИЛМ
  • 01:00
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    01:45
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    03:20
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    05:55
    ПРИЈАТЕЛИ
    06:25
    РИБАРСКА ВИСТИНА
    07:00
    ПЕСНА И СМЕА
    08:15
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:30
    КАЛИМЕРО
    10:35
    ВИНКС
    11:00
    ГОУСТ РОКЕРС
    11:25
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    13:25
    СЕ ВИКАВ МЕЛЕК
    14:20
    ДОКТОРОТ ОД ПЛАНИНАТА
    15:10
    СЕЗОНАТА НА ЦРЕШИТЕ
    16:00
    ВЕСТИ
    16:30
    СЕЗОНАТА НА ЦРЕШИТЕ
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    ЈАЗОЛ
    20:00
    ЛОТО
    21:30
    СЕ ВИКАВ МЕЛЕК
    23:00
    ДНЕВНИК
    23:40
    НА ТАЈНА ЗАДАЧА
  • 00:20
    ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА
    02:55
    ПЕСНИ И СМЕА
    04:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    06:00
    ПРИЈАТЕЛИ
    06:30
    РИБАРСКА ВИСТИНА
    07:00
    ПЕСНИ И СМЕА
    08:05
    ФОЛК ЕСТРАДА
    10:20
    КАЛИМЕРО
    10:25
    ВИНКС
    10:50
    ГОУСТ РОКЕРС
    11:15
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    13:30
    СЕ ВИКАВ МЕЛЕК
    14:20
    ДОКТОРОТ ОД ПЛАНИНАТА
    15:10
    НАШАТА ДЕНИЗ
    16:00
    ВЕСТИ
    16:30
    НАШАТА ДЕНИЗ
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    ЈАЗОЛ
    21:00
    СЕ ВИКАВ МЕЛЕК
    22:00
    СУДБИНИ ОД ЖИВОТОТ
    23:00
    ДНЕВНИК
    23:30
    НА ТАЈНА ЗАДАЧА