Се вчитува...
 • Берово
  +24°
  X

  Берово +24°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29.8 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Битола
  +26°
  X

  Битола +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.7 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Валандово
  +26°
  X

  Валандово +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.2 %
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
 • Велес
  +26°
  X

  Велес +26°

  Време на мерење: 11/05 18:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 36.5 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Виница
  +27°
  X

  Виница +27°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Гевгелија
  +26°
  X

  Гевгелија +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.2 %
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Гостивар
  +29°
  X

  Гостивар +29°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36 %
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +29°
  X

  Дебар +29°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Делчево
  +26°
  X

  Делчево +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.6 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Дојран
  +26°
  X

  Дојран +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.2 %
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
 • К.Паланка
  +26°
  X

  К.Паланка +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.6 %
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +19
 • Кавадарци
  +27°
  X

  Кавадарци +27°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Кичево
  +26°
  X

  Кичево +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.1 %
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +19
 • Кочани
  +27°
  X

  Кочани +27°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.1 %
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Кратово
  +26°
  X

  Кратово +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.6 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Крушево
  +21°
  X

  Крушево +21°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 42.8 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Куманово
  +26°
  X

  Куманово +26°

  Време на мерење: 11/05 18:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 36.5 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • М.Брод
  +26°
  X

  М.Брод +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 27.6 %
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Неготино
  +25°
  X

  Неготино +25°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Охрид
  +21°
  X

  Охрид +21°

  Време на мерење: 11/05 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Прилеп
  +26°
  X

  Прилеп +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 27.6 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Радовиш
  +27°
  X

  Радовиш +27°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.1 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Ресен
  +26°
  X

  Ресен +26°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.1 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
 • С.Николе
  +27°
  X

  С.Николе +27°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.1 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Скопје
  +26°
  X

  Скопје +26°

  Време на мерење: 11/05 18:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 36.5 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Струга
  +21°
  X

  Струга +21°

  Време на мерење: 11/05 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Струмица
  +25°
  X

  Струмица +25°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.1 %
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Тетово
  +28°
  X

  Тетово +28°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 37 %
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Штип
  +27°
  X

  Штип +27°

  Време на мерење: 11/05 17:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.1 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24