Се вчитува...
 • Берово
  +17°
  X

  Берово +17°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.2 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Битола
  +20°
  X

  Битола +20°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.8 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +23
 • Валандово
  +23°
  X

  Валандово +23°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.2 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +29
 • Велес
  +19°
  X

  Велес +19°

  Време на мерење: 08/08 01:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.2 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +26
 • Виница
  +19°
  X

  Виница +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.7 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +27
 • Гевгелија
  +23°
  X

  Гевгелија +23°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.2 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +28
 • Гостивар
  +18°
  X

  Гостивар +18°

  Време на мерење: 07/08 23:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 65.7 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +30
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +18°
  X

  Дебар +18°

  Време на мерење: 07/08 23:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 65.7 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Делчево
  +17°
  X

  Делчево +17°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.1 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +26
 • Дојран
  +23°
  X

  Дојран +23°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.2 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +29
 • К.Паланка
  +17°
  X

  К.Паланка +17°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.1 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +23
 • Кавадарци
  +19°
  X

  Кавадарци +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.7 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +27
 • Кичево
  +19°
  X

  Кичево +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.5 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Кочани
  +19°
  X

  Кочани +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.7 %
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +30
 • Кратово
  +17°
  X

  Кратово +17°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.1 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +24
 • Крушево
  +19°
  X

  Крушево +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +24
 • Куманово
  +19°
  X

  Куманово +19°

  Време на мерење: 08/08 01:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.2 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +25
 • М.Брод
  +19°
  X

  М.Брод +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Неготино
  +22°
  X

  Неготино +22°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +27
 • Охрид
  +19°
  X

  Охрид +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.4 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +26
 • Прилеп
  +19°
  X

  Прилеп +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +25
 • Радовиш
  +19°
  X

  Радовиш +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.7 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +27
 • Ресен
  +19°
  X

  Ресен +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.5 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
 • С.Николе
  +19°
  X

  С.Николе +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.7 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +26
 • Скопје
  +19°
  X

  Скопје +19°

  Време на мерење: 08/08 01:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.2 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +25
 • Струга
  +19°
  X

  Струга +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.4 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +26
 • Струмица
  +22°
  X

  Струмица +22°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +30
 • Тетово
  +20°
  X

  Тетово +20°

  Време на мерење: 07/08 23:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.1 %
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Штип
  +19°
  X

  Штип +19°

  Време на мерење: 07/08 20:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.7 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +26