Се вчитува...
 • Берово
  +17°
  X

  Берово +17°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.1 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
 • Битола
  +20°
  X

  Битола +20°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.3 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
 • Валандово
  +24°
  X

  Валандово +24°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
 • Велес
  +27°
  X

  Велес +27°

  Време на мерење: 23/08 09:30
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 47.8 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Виница
  +22°
  X

  Виница +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.5 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +32
 • Гевгелија
  +24°
  X

  Гевгелија +24°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Гостивар
  +19°
  X

  Гостивар +19°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.9 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +33
 • Д.Хисар
  +20°
  X

  Д.Хисар +20°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.3 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
 • Дебар
  +19°
  X

  Дебар +19°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.9 %
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +29
 • Делчево
  +20°
  X

  Делчево +20°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +32
 • Дојран
  +24°
  X

  Дојран +24°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +34
 • К.Паланка
  +20°
  X

  К.Паланка +20°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Кавадарци
  +22°
  X

  Кавадарци +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.5 %
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Кичево
  +26°
  X

  Кичево +26°

  Време на мерење: 23/08 09:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Кочани
  +22°
  X

  Кочани +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.5 %
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Кратово
  +20°
  X

  Кратово +20°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Крушево
  +18°
  X

  Крушево +18°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Куманово
  +27°
  X

  Куманово +27°

  Време на мерење: 23/08 09:30
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 47.8 %
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
 • М.Брод
  +21°
  X

  М.Брод +21°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
 • Неготино
  +22°
  X

  Неготино +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.7 %
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Охрид
  +21°
  X

  Охрид +21°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Прилеп
  +21°
  X

  Прилеп +21°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Радовиш
  +22°
  X

  Радовиш +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.5 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Ресен
  +26°
  X

  Ресен +26°

  Време на мерење: 23/08 09:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
 • С.Николе
  +22°
  X

  С.Николе +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.5 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Скопје
  +26°
  X

  Скопје +26°

  Време на мерење: 23/08 09:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +27°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 50.7 %
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Струга
  +21°
  X

  Струга +21°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Струмица
  +22°
  X

  Струмица +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.7 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +33
 • Тетово
  +20°
  X

  Тетово +20°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 71 %
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +34
 • Штип
  +22°
  X

  Штип +22°

  Време на мерење: 23/08 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.5 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +32