Се вчитува...
 • Берово
  +8°
  X

  Берово +8°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Битола
  +10°
  X

  Битола +10°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.9 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
 • Валандово
  +15°
  X

  Валандово +15°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Велес
  +12°
  X

  Велес +12°

  Време на мерење: 26/09 09:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.6 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Виница
  +12°
  X

  Виница +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.1 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Гевгелија
  +15°
  X

  Гевгелија +15°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Гостивар
  +15°
  X

  Гостивар +15°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 100 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +15°
  X

  Дебар +15°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 100 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Делчево
  +11°
  X

  Делчево +11°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.4 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Дојран
  +15°
  X

  Дојран +15°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
 • К.Паланка
  +11°
  X

  К.Паланка +11°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.4 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Кавадарци
  +12°
  X

  Кавадарци +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.1 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Кичево
  +17°
  X

  Кичево +17°

  Време на мерење: 26/09 09:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.7 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Кочани
  +12°
  X

  Кочани +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.1 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Кратово
  +11°
  X

  Кратово +11°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.4 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Крушево
  +12°
  X

  Крушево +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 84 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Куманово
  +12°
  X

  Куманово +12°

  Време на мерење: 26/09 09:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.6 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
 • М.Брод
  +12°
  X

  М.Брод +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Неготино
  +18°
  X

  Неготино +18°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.6 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Охрид
  +12°
  X

  Охрид +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.3 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Прилеп
  +12°
  X

  Прилеп +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.4 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Радовиш
  +12°
  X

  Радовиш +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.1 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Ресен
  +17°
  X

  Ресен +17°

  Време на мерење: 26/09 09:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.7 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
 • С.Николе
  +12°
  X

  С.Николе +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.1 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
 • Скопје
  +12°
  X

  Скопје +12°

  Време на мерење: 26/09 09:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.6 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Струга
  +12°
  X

  Струга +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.3 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Струмица
  +18°
  X

  Струмица +18°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.6 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
 • Тетово
  +14°
  X

  Тетово +14°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.5 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Штип
  +12°
  X

  Штип +12°

  Време на мерење: 26/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.1 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28