Mетео | Сител Телевизија
Се вчитува...
 • Берово
  +13°
  X

  Берово +13°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 93 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
 • Битола
  +18°
  X

  Битола +18°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Валандово
  +26°
  X

  Валандово +26°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +35
 • Велес
  +22°
  X

  Велес +22°

  Време на мерење: 18/08 08:30
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 73.3 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Виница
  +21°
  X

  Виница +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +32
 • Гевгелија
  +26°
  X

  Гевгелија +26°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
 • Гостивар
  +16°
  X

  Гостивар +16°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Д.Хисар
  +18°
  X

  Д.Хисар +18°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Дебар
  +16°
  X

  Дебар +16°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Делчево
  +18°
  X

  Делчево +18°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73.1 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +31
 • Дојран
  +26°
  X

  Дојран +26°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +35
 • К.Паланка
  +18°
  X

  К.Паланка +18°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73.1 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Кавадарци
  +21°
  X

  Кавадарци +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Кичево
  +20°
  X

  Кичево +20°

  Време на мерење: 18/08 08:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.9 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Кочани
  +21°
  X

  Кочани +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Кратово
  +18°
  X

  Кратово +18°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73.1 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +30
 • Крушево
  +14°
  X

  Крушево +14°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.8 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Куманово
  +22°
  X

  Куманово +22°

  Време на мерење: 18/08 08:30
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 73.3 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
 • М.Брод
  +19°
  X

  М.Брод +19°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.6 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +31
 • Неготино
  +21°
  X

  Неготино +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.5 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Охрид
  +17°
  X

  Охрид +17°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Прилеп
  +19°
  X

  Прилеп +19°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.6 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Радовиш
  +21°
  X

  Радовиш +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Ресен
  +20°
  X

  Ресен +20°

  Време на мерење: 18/08 08:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.9 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
 • С.Николе
  +21°
  X

  С.Николе +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Скопје
  +22°
  X

  Скопје +22°

  Време на мерење: 18/08 08:30
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 73.3 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
 • Струга
  +17°
  X

  Струга +17°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Струмица
  +21°
  X

  Струмица +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.5 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
 • Тетово
  +19°
  X

  Тетово +19°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.1 %
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Штип
  +21°
  X

  Штип +21°

  Време на мерење: 18/08 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +33