Се вчитува...
 • Берово
  +5°
  X

  Берово +5°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.5 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +23
 • Битола
  +10°
  X

  Битола +10°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.1 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +24
 • Валандово
  +16°
  X

  Валандово +16°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.1 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +25
 • Велес
  +10°
  X

  Велес +10°

  Време на мерење: 19/10 07:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Виница
  +11°
  X

  Виница +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +24
 • Гевгелија
  +16°
  X

  Гевгелија +16°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.1 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
 • Гостивар
  +13°
  X

  Гостивар +13°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.2 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Д.Хисар
  +10°
  X

  Д.Хисар +10°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.1 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +24
 • Дебар
  +13°
  X

  Дебар +13°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.2 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Делчево
  +8°
  X

  Делчево +8°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +24
 • Дојран
  +16°
  X

  Дојран +16°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.1 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +24
 • К.Паланка
  +8°
  X

  К.Паланка +8°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +24
 • Кавадарци
  +11°
  X

  Кавадарци +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
 • Кичево
  +8°
  X

  Кичево +8°

  Време на мерење: 19/10 07:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.2 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +23
 • Кочани
  +11°
  X

  Кочани +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +28
 • Кратово
  +8°
  X

  Кратово +8°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.7 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +22
 • Куманово
  +10°
  X

  Куманово +10°

  Време на мерење: 19/10 07:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
 • М.Брод
  +11°
  X

  М.Брод +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.7 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +26
 • Неготино
  +12°
  X

  Неготино +12°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.6 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
 • Охрид
  +8°
  X

  Охрид +8°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.8 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Прилеп
  +11°
  X

  Прилеп +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.7 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Радовиш
  +11°
  X

  Радовиш +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
 • Ресен
  +8°
  X

  Ресен +8°

  Време на мерење: 19/10 07:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.2 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +21
 • С.Николе
  +11°
  X

  С.Николе +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Скопје
  +10°
  X

  Скопје +10°

  Време на мерење: 19/10 07:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
 • Струга
  +8°
  X

  Струга +8°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.8 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Струмица
  +12°
  X

  Струмица +12°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.6 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +24
 • Тетово
  +14°
  X

  Тетово +14°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Штип
  +11°
  X

  Штип +11°

  Време на мерење: 19/10 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.7 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25