Се вчитува...
 • Берово
  +1°
  X

  Берово +1°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 97.9 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +14
 • Битола
  +1°
  X

  Битола +1°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.5 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Валандово
  +7°
  X

  Валандово +7°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.6 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +15
 • Велес
  +1°
  X

  Велес +1°

  Време на мерење: 28/01 04:30
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 100 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
 • Виница
  +0°
  X

  Виница +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 96.3 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Гевгелија
  +7°
  X

  Гевгелија +7°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.6 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
 • Гостивар
  +4°
  X

  Гостивар +4°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 97.2 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Д.Хисар
  +1°
  X

  Д.Хисар +1°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.5 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Дебар
  +4°
  X

  Дебар +4°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 97.2 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Делчево
  +0°
  X

  Делчево +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.1 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Дојран
  +7°
  X

  Дојран +7°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.6 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +16
 • К.Паланка
  +0°
  X

  К.Паланка +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.1 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Кавадарци
  +0°
  X

  Кавадарци +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 96.3 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +14
 • Кичево
  +6°
  X

  Кичево +6°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.6 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +12
 • Кочани
  +0°
  X

  Кочани +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 96.3 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
 • Кратово
  +0°
  X

  Кратово +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.1 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Крушево
  +1°
  X

  Крушево +1°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.4 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +12
 • Куманово
  +1°
  X

  Куманово +1°

  Време на мерење: 28/01 04:30
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 100 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
 • М.Брод
  +1°
  X

  М.Брод +1°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.4 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Неготино
  +3°
  X

  Неготино +3°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 92.5 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +14
 • Охрид
  +6°
  X

  Охрид +6°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.6 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Прилеп
  +1°
  X

  Прилеп +1°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.4 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +12
 • Радовиш
  +0°
  X

  Радовиш +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 96.3 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
 • Ресен
  +6°
  X

  Ресен +6°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.6 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
 • С.Николе
  +0°
  X

  С.Николе +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 96.3 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Скопје
  +1°
  X

  Скопје +1°

  Време на мерење: 28/01 04:30
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 100 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
 • Струга
  +6°
  X

  Струга +6°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.6 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Струмица
  +3°
  X

  Струмица +3°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 92.5 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -8
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +14
 • Тетово
  +7°
  X

  Тетово +7°

  Време на мерење: 28/01 01:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.7 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +16
 • Штип
  +0°
  X

  Штип +0°

  Време на мерење: 28/01 04:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 96.3 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12