Се вчитува...
 • Берово
  +12°
  X

  Берово +12°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.1 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Битола
  +13°
  X

  Битола +13°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 59.9 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
 • Валандово
  +18°
  X

  Валандово +18°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.6 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Велес
  +15°
  X

  Велес +15°

  Време на мерење: 23/04 18:30
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Виница
  +15°
  X

  Виница +15°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Гевгелија
  +18°
  X

  Гевгелија +18°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.6 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Гостивар
  +17°
  X

  Гостивар +17°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Д.Хисар
  +13°
  X

  Д.Хисар +13°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 59.9 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
 • Дебар
  +17°
  X

  Дебар +17°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Делчево
  +13°
  X

  Делчево +13°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.6 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Дојран
  +18°
  X

  Дојран +18°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.6 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
 • К.Паланка
  +13°
  X

  К.Паланка +13°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.6 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Кавадарци
  +15°
  X

  Кавадарци +15°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Кичево
  +14°
  X

  Кичево +14°

  Време на мерење: 23/04 18:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.6 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Кочани
  +15°
  X

  Кочани +15°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Кратово
  +13°
  X

  Кратово +13°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.6 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Крушево
  +9°
  X

  Крушево +9°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.8 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Куманово
  +15°
  X

  Куманово +15°

  Време на мерење: 23/04 18:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
 • М.Брод
  +14°
  X

  М.Брод +14°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.1 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Неготино
  +16°
  X

  Неготино +16°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Охрид
  +16°
  X

  Охрид +16°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.8 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +15
 • Прилеп
  +14°
  X

  Прилеп +14°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.1 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Радовиш
  +15°
  X

  Радовиш +15°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Ресен
  +14°
  X

  Ресен +14°

  Време на мерење: 23/04 18:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.6 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
 • С.Николе
  +15°
  X

  С.Николе +15°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Скопје
  +15°
  X

  Скопје +15°

  Време на мерење: 23/04 18:30
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Струга
  +16°
  X

  Струга +16°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.8 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +15
 • Струмица
  +16°
  X

  Струмица +16°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Тетово
  +19°
  X

  Тетово +19°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 51 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Штип
  +15°
  X

  Штип +15°

  Време на мерење: 23/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +18