Се вчитува...
 • Берово
  +20°
  X

  Берово +20°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.7 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Битола
  +21°
  X

  Битола +21°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +28
 • Валандово
  +26°
  X

  Валандово +26°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Велес
  +32°
  X

  Велес +32°

  Време на мерење: 16/06 14:30
  • Температура: +32°
   Наликува на: +32°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 33.6 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +33
 • Виница
  +23°
  X

  Виница +23°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Гевгелија
  +26°
  X

  Гевгелија +26°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Гостивар
  +29°
  X

  Гостивар +29°

  Време на мерење: 16/06 14:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +31
 • Д.Хисар
  +21°
  X

  Д.Хисар +21°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Дебар
  +29°
  X

  Дебар +29°

  Време на мерење: 16/06 14:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Делчево
  +21°
  X

  Делчево +21°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.8 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Дојран
  +26°
  X

  Дојран +26°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +36
 • К.Паланка
  +21°
  X

  К.Паланка +21°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.8 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +30
 • Кавадарци
  +23°
  X

  Кавадарци +23°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +34
 • Кичево
  +23°
  X

  Кичево +23°

  Време на мерење: 15/06 20:30
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 64.7 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Кочани
  +23°
  X

  Кочани +23°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +34
 • Кратово
  +21°
  X

  Кратово +21°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.8 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +30
 • Крушево
  +17°
  X

  Крушево +17°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.8 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Куманово
  +32°
  X

  Куманово +32°

  Време на мерење: 16/06 14:30
  • Температура: +32°
   Наликува на: +32°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 33.6 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +33
 • М.Брод
  +21°
  X

  М.Брод +21°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Неготино
  +26°
  X

  Неготино +26°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.7 %
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +34
 • Охрид
  +24°
  X

  Охрид +24°

  Време на мерење: 15/06 20:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.3 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Прилеп
  +21°
  X

  Прилеп +21°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.9 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +28
 • Радовиш
  +23°
  X

  Радовиш +23°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +30
 • Ресен
  +23°
  X

  Ресен +23°

  Време на мерење: 15/06 20:30
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 64.7 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
 • С.Николе
  +23°
  X

  С.Николе +23°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Скопје
  +32°
  X

  Скопје +32°

  Време на мерење: 16/06 14:30
  • Температура: +32°
   Наликува на: +32°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 33.6 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +33
 • Струга
  +24°
  X

  Струга +24°

  Време на мерење: 15/06 20:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.3 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Струмица
  +26°
  X

  Струмица +26°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.7 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Тетово
  +30°
  X

  Тетово +30°

  Време на мерење: 16/06 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 47.1 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Штип
  +23°
  X

  Штип +23°

  Време на мерење: 05/06 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +33