Се вчитува...
 • Берово
  +22°
  X

  Берово +22°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +18
 • Битола
  +28°
  X

  Битола +28°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.5 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Валандово
  +32°
  X

  Валандово +32°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +32°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.4 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Велес
  +30°
  X

  Велес +30°

  Време на мерење: 22/06 15:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 40.2 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +24
 • Виница
  +30°
  X

  Виница +30°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +23
 • Гевгелија
  +32°
  X

  Гевгелија +32°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +32°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.4 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Гостивар
  +25°
  X

  Гостивар +25°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 45 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +26
 • Д.Хисар
  +28°
  X

  Д.Хисар +28°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.5 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Дебар
  +25°
  X

  Дебар +25°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 45 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
 • Делчево
  +27°
  X

  Делчево +27°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.6 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Дојран
  +32°
  X

  Дојран +32°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +32°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.4 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +27
 • К.Паланка
  +27°
  X

  К.Паланка +27°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.6 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Кавадарци
  +30°
  X

  Кавадарци +30°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +25
 • Кичево
  +26°
  X

  Кичево +26°

  Време на мерење: 22/06 15:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Кочани
  +30°
  X

  Кочани +30°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Кратово
  +27°
  X

  Кратово +27°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.6 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +21
 • Крушево
  +20°
  X

  Крушево +20°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.4 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Куманово
  +30°
  X

  Куманово +30°

  Време на мерење: 22/06 15:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 40.2 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +23
 • М.Брод
  +26°
  X

  М.Брод +26°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.3 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +25
 • Неготино
  +32°
  X

  Неготино +32°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +32°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.2 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +25
 • Охрид
  +26°
  X

  Охрид +26°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.3 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +21
 • Прилеп
  +26°
  X

  Прилеп +26°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.3 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Радовиш
  +30°
  X

  Радовиш +30°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
 • Ресен
  +26°
  X

  Ресен +26°

  Време на мерење: 22/06 15:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +20
 • С.Николе
  +30°
  X

  С.Николе +30°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +21
 • Скопје
  +30°
  X

  Скопје +30°

  Време на мерење: 22/06 15:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 40.2 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Струга
  +26°
  X

  Струга +26°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.3 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Струмица
  +32°
  X

  Струмица +32°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +32°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.2 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +24
 • Тетово
  +28°
  X

  Тетово +28°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 12 km
   Влажност: 46.2 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Штип
  +30°
  X

  Штип +30°

  Време на мерење: 22/06 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24