Се вчитува...
 • Берово
  +20°
  X

  Берово +20°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.2 %
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +19
 • Битола
  +21°
  X

  Битола +21°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Валандово
  +26°
  X

  Валандово +26°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.4 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Велес
  +24°
  X

  Велес +24°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 31.7 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Виница
  +23°
  X

  Виница +23°

  Време на мерење: 15/10 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +22
 • Гевгелија
  +26°
  X

  Гевгелија +26°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.4 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Гостивар
  +21°
  X

  Гостивар +21°

  Време на мерење: 15/10 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.9 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Д.Хисар
  +21°
  X

  Д.Хисар +21°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Дебар
  +23°
  X

  Дебар +23°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.9 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Делчево
  +20°
  X

  Делчево +20°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.2 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +21
 • Дојран
  +26°
  X

  Дојран +26°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.4 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
 • К.Паланка
  +20°
  X

  К.Паланка +20°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.2 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +21
 • Кавадарци
  +23°
  X

  Кавадарци +23°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.8 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Кичево
  +19°
  X

  Кичево +19°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50.3 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Кочани
  +23°
  X

  Кочани +23°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.8 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Кратово
  +20°
  X

  Кратово +20°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.2 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Крушево
  +16°
  X

  Крушево +16°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.5 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Куманово
  +24°
  X

  Куманово +24°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 31.7 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
 • М.Брод
  +20°
  X

  М.Брод +20°

  Време на мерење: 15/10 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.5 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Неготино
  +23°
  X

  Неготино +23°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.1 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
 • Охрид
  +19°
  X

  Охрид +19°

  Време на мерење: 15/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50.5 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
 • Прилеп
  +20°
  X

  Прилеп +20°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Радовиш
  +23°
  X

  Радовиш +23°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.8 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Ресен
  +20°
  X

  Ресен +20°

  Време на мерење: 15/10 16:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 49.1 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
 • С.Николе
  +23°
  X

  С.Николе +23°

  Време на мерење: 15/10 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Скопје
  +24°
  X

  Скопје +24°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 30 km
   Влажност: 31.7 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Струга
  +19°
  X

  Струга +19°

  Време на мерење: 15/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50.5 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Струмица
  +23°
  X

  Струмица +23°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.1 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +23
 • Тетово
  +19°
  X

  Тетово +19°

  Време на мерење: 15/10 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 45 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Штип
  +23°
  X

  Штип +23°

  Време на мерење: 15/10 17:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.8 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +22