Се вчитува...
 • Берово
  -3°
  X

  Берово -3°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.1 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +3
 • Битола
  -2°
  X

  Битола -2°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.7 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +6
 • Валандово
  +6°
  X

  Валандово +6°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.9 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Велес
  +0°
  X

  Велес +0°

  Време на мерење: 11/12 07:30
  • Температура: +0°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.7 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Виница
  +1°
  X

  Виница +1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Гевгелија
  +6°
  X

  Гевгелија +6°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.9 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Гостивар
  -1°
  X

  Гостивар -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.4 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Д.Хисар
  -2°
  X

  Д.Хисар -2°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.7 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +7
 • Дебар
  -1°
  X

  Дебар -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.4 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Делчево
  -1°
  X

  Делчево -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +7
 • Дојран
  +6°
  X

  Дојран +6°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 32.9 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +11
 • К.Паланка
  -1°
  X

  К.Паланка -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
 • Кавадарци
  +1°
  X

  Кавадарци +1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
 • Кичево
  -3°
  X

  Кичево -3°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
 • Кочани
  +1°
  X

  Кочани +1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Кратово
  -1°
  X

  Кратово -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Крушево
  -5°
  X

  Крушево -5°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.9 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +6
 • Куманово
  +0°
  X

  Куманово +0°

  Време на мерење: 11/12 07:30
  • Температура: +0°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.7 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +5
 • М.Брод
  -1°
  X

  М.Брод -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.4 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Неготино
  -1°
  X

  Неготино -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
 • Охрид
  +3°
  X

  Охрид +3°

  Време на мерење: 10/12 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.3 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +8
 • Прилеп
  -1°
  X

  Прилеп -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.4 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +5
 • Радовиш
  +1°
  X

  Радовиш +1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +7
 • Ресен
  -3°
  X

  Ресен -3°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
 • С.Николе
  +1°
  X

  С.Николе +1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +6
 • Скопје
  +0°
  X

  Скопје +0°

  Време на мерење: 11/12 07:30
  • Температура: +0°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.7 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +7
 • Струга
  +3°
  X

  Струга +3°

  Време на мерење: 10/12 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.3 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Струмица
  -1°
  X

  Струмица -1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
 • Тетово
  +2°
  X

  Тетово +2°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Штип
  +1°
  X

  Штип +1°

  Време на мерење: 11/12 07:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +8