Се вчитува...
 • Берово
  +17°
  X

  Берово +17°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.3 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +37
 • Битола
  +17°
  X

  Битола +17°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.5 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +38
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
 • Валандово
  +26°
  X

  Валандово +26°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 54.6 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +39
 • Велес
  +26°
  X

  Велес +26°

  Време на мерење: 29/07 09:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 50.7 %
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +42
 • Виница
  +23°
  X

  Виница +23°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +39
 • Гевгелија
  +26°
  X

  Гевгелија +26°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 54.6 %
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +43
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +41
 • Гостивар
  +20°
  X

  Гостивар +20°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +24
   Макс. +41
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +20°
  X

  Дебар +20°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
 • Делчево
  +22°
  X

  Делчево +22°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.6 %
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
 • Дојран
  +26°
  X

  Дојран +26°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 54.6 %
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +42
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
 • К.Паланка
  +22°
  X

  К.Паланка +22°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.6 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +38
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Кавадарци
  +23°
  X

  Кавадарци +23°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +43
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +41
  • Недела
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +42
  • Вторник
   Мин. +25
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +25
   Макс. +40
 • Кичево
  +25°
  X

  Кичево +25°

  Време на мерење: 29/07 09:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 57.4 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +35
 • Кочани
  +23°
  X

  Кочани +23°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Четврток
   Мин. +25
   Макс. +44
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +44
  • Сабота
   Мин. +26
   Макс. +43
  • Недела
   Мин. +27
   Макс. +44
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +44
  • Вторник
   Мин. +26
   Макс. +41
  • Среда
   Мин. +26
   Макс. +43
 • Кратово
  +22°
  X

  Кратово +22°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.6 %
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +39
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +23
   Макс. +38
 • Крушево
  +20°
  X

  Крушево +20°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 53.7 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +37
 • Куманово
  +26°
  X

  Куманово +26°

  Време на мерење: 29/07 09:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 50.7 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +41
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
 • М.Брод
  +22°
  X

  М.Брод +22°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.8 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +39
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +38
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +39
 • Неготино
  +25°
  X

  Неготино +25°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.4 %
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +43
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +41
  • Недела
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Вторник
   Мин. +25
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +25
   Макс. +40
 • Охрид
  +22°
  X

  Охрид +22°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Прилеп
  +22°
  X

  Прилеп +22°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.8 %
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Радовиш
  +23°
  X

  Радовиш +23°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +39
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +24
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +24
   Макс. +38
 • Ресен
  +25°
  X

  Ресен +25°

  Време на мерење: 29/07 09:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 57.4 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +34
 • С.Николе
  +23°
  X

  С.Николе +23°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +41
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +41
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +24
   Макс. +39
 • Скопје
  +26°
  X

  Скопје +26°

  Време на мерење: 29/07 09:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 50.7 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +41
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
 • Струга
  +22°
  X

  Струга +22°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Струмица
  +25°
  X

  Струмица +25°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.4 %
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +41
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
 • Тетово
  +24°
  X

  Тетово +24°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 55.1 %
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +27
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +41
  • Вторник
   Мин. +25
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +26
   Макс. +40
 • Штип
  +23°
  X

  Штип +23°

  Време на мерење: 29/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.7 %
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +41
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +41
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +24
   Макс. +39