Се вчитува...
 • Берово
  +2°
  X

  Берово +2°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 95.8 %
  • Сабота
   Мин. -12
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -13
   Макс. -1
  • Понеделник
   Мин. -9
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +11
 • Битола
  +4°
  X

  Битола +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 97.9 %
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. +1
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
 • Валандово
  +9°
  X

  Валандово +9°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +17
 • Велес
  +3°
  X

  Велес +3°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.5 %
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Виница
  +4°
  X

  Виница +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.4 %
  • Сабота
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +14
 • Гевгелија
  +9°
  X

  Гевгелија +9°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Гостивар
  +5°
  X

  Гостивар +5°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 96.6 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Д.Хисар
  +4°
  X

  Д.Хисар +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 97.9 %
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +1
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
 • Дебар
  +5°
  X

  Дебар +5°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 96.6 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Делчево
  +1°
  X

  Делчево +1°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.7 %
  • Сабота
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +13
 • Дојран
  +9°
  X

  Дојран +9°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +18
 • К.Паланка
  +1°
  X

  К.Паланка +1°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.7 %
  • Сабота
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
 • Кавадарци
  +4°
  X

  Кавадарци +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.4 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
 • Кичево
  +2°
  X

  Кичево +2°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.2 %
  • Сабота
   Мин. -11
   Макс. -3
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +13
 • Кочани
  +4°
  X

  Кочани +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.4 %
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Кратово
  +1°
  X

  Кратово +1°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.7 %
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. -2
  • Недела
   Мин. -9
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +13
 • Крушево
  +1°
  X

  Крушево +1°

  Време на мерење: 22/02 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.2 %
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. -2
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +14
 • Куманово
  +3°
  X

  Куманово +3°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.5 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +15
 • М.Брод
  +2°
  X

  М.Брод +2°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 96.5 %
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +18
 • Неготино
  +6°
  X

  Неготино +6°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.4 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
 • Охрид
  +4°
  X

  Охрид +4°

  Време на мерење: 22/02 19:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.4 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Прилеп
  +2°
  X

  Прилеп +2°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 96.5 %
  • Сабота
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +14
 • Радовиш
  +4°
  X

  Радовиш +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.4 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Недела
   Мин. -10
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +14
 • Ресен
  +2°
  X

  Ресен +2°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.2 %
  • Сабота
   Мин. -11
   Макс. -4
  • Недела
   Мин. -11
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +12
 • С.Николе
  +4°
  X

  С.Николе +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.4 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
 • Скопје
  +3°
  X

  Скопје +3°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.5 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +15
 • Струга
  +4°
  X

  Струга +4°

  Време на мерење: 22/02 19:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.4 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Струмица
  +6°
  X

  Струмица +6°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.4 %
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +16
 • Тетово
  +6°
  X

  Тетово +6°

  Време на мерење: 22/02 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 8 km
   Влажност: 78.2 %
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Штип
  +4°
  X

  Штип +4°

  Време на мерење: 23/02 01:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.4 %
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15