X

ТВ Програма

 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДИВА
  14:40
  ПРЕДАВСТВО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДИВА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ПРЕДАВСТВО
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  БЕЗ ГРАНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДИВА
  14:40
  ПРЕДАВСТВО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДИВА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ПРЕДАВСТВО
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  БЕЗ ГРАНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДИВА
  14:40
  ПРЕДАВСТВО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДИВА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ПРЕДАВСТВО
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:20
  ВЕСТИ
  00:30
  БЕЗ ГРАНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДИВА
  14:40
  ПРЕДАВСТВО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДИВА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ПРЕДАВСТВО
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  БЕЗ ГРАНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДИВА
  14:40
  ПРЕДАВСТВО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДИВА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ПРЕДАВСТВО
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:00
  ВЕСТИ
  23:10
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  00:30
  БЕЗ ГРАНИЦИ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:30
  РЕИНБОУ РУБИ
  10:45
  ТОКИНГ ТОМ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
  11:15
  ДИВА
  12:25
  ТРАГИ ВО ОГНОТ
  13:25
  ДЕВОЈКАТА ОД СЕЛО
  15:00
  БРИТАНИЈА ИМА ТАЛЕНТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДИВА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ТРАГИ ВО ОГНОТ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД СЕЛО
  23:00
  ВЕСТИ
  00:00
  БРИТАНИЈА ИМА ТАЛЕНТ
 • 06:55
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  08:00
  ФОЛК ЕСТРАДА
  10:20
  РЕИНБОУ РУБИ
  10:40
  ТОКИНГ ТОМ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
  11:05
  ДИВА
  12:05
  ТРАГИ ВО ОГНОТ
  13:35
  ДЕВОЈКАТА ОД СЕЛО
  15:00
  БРИТАНИЈА ИМА ТАЛЕНТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДИВА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ТРАГИ ВО ОГНОТ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД СЕЛО
  23:00
  ВЕСТИ
  23:10
  ДЕВОЈКАТА ОД СЕЛО
  00:00
  БРИТАНИЈА ИМА ТАЛЕНТ