Живот
8. May 2017 - 15:51

Произведен во Југославија: Доколку имате ваков нож можете да го продадете за 4.000 евра

Не е многу познато дека меѓу колекциите на бајонет на пушка во светот, постои еден од најдрагоцените модели М1924 ЧК, кој настанал во периодот пред почетокот на Втората светска војна во Југославија.

Покрај фактот дека постојат пишани податоци од нарачани 6.000 бајонети, се смета дека се произведени половина такви бајонети, а денес се преостанати многу малку сочувани примероци, а нивната вредност е проценета од 2.500 до 4.000 евра.

Овој нож не би бил интересен доколку не е изработен по оригинални фабрички процедури од тоа време и од истиот материјал како оригиналот.

Овој необичен свет грал е необичен поради периодот во кој настанал, по самата намена, бидејќи бил наменет за употреба на специјални единици во тоа време.