Македонија
5. April 2024 - 11:01

Во Македонија се отвора првата "Шумска градинка" Светот на Колорес

Во Македонија се отвора првата "Шумска градинка" Светот на Колорес.

Децата ќе имаат можност од 6 до 8 часа да престојуваат во природа предводени од обучен и лиценциран тим за "Шумска градинка".

Организиран превоз од Аеродром и Карпош.

Слободниот избор на игра и едукација е со високо поставени стандарди и цели. 

Целта не е децата само да си играат, туку низ игра да осознаваат и учат со што ќе имаат можност да ги користат придобивките од природните опкружувања.

Повеќе кислород, поголем простор и свеж воздух. Енергичната активност е неопходна за целокупното здравје и благосостојба на децата.

Додека зелената боја предизвикува ослободување на ендорфин и децата се чувствуваат посреќно.

Го намалува крвниот притисок го намалува кортизолот, хормонот на стресот.

Мулти-сензорна околина.

Најважната цел децата да развијат љубов, почит и разбирање на природниот свет.

Уписите за почеток на Мај веќе се во тек.

svetotnakolores@gmail.com

https://www.facebook.com/igrotekakoloresaerodrom?mibextid=ZbWKwL