Македонија
4. October 2019 - 10:46

Сликарството низ четката на Рубенс Корубин

Уметноста на Корубин сведочи за современо прикажување на емотивно богатство. Долги години тој е на врвот на македонското современо сликарство.