Македонија
29. December 2017 - 12:43

Општина Кисела Вода додели ваучери од 6.000 денари за семејствата со новороденчиња

Предновогодишно, 58 семејства од Општина Кисела Вода добија ваучери вредни 6.000 денари за своите новороденчиња.  

Се работи за средства кои треба да им се најдат на родителите за новороденчето. Проектот од социјалната сфера ги опфаќа семејствата каде двата родитела се со живеалиште на територија на општина Кисела Вода или едниот, во случај на самохран родител. Тие заедно со барањето треба да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето, како и фотокопија од трансакциска сметка. Рокот за поднесување на барањата е 90 дена, од моментот на раѓање на детето.