• 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
 • 10:00
  БРУСКО
 • 10:50
  ТОП ШОП
 • 11:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 12:00
  ВЕСТИ
 • 12:20
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
 • 13:20
  ТОП ШОП
 • 13:50
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
 • 15:10
  СОЛЗИТЕ НА ЏЕНЕТ
 • 16:00
  ВЕСТИ
 • 16:50
  АЗРА
 • 17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
 • 19:00
  ДНЕВНИК
 • 19:45
  СОЛЗИТЕ НА ЏЕНЕТ
 • 21:00
  ВЕСТИ
 • 21:25
  АЗРА
 • 22:35
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
 • 00:00
  ВЕСТИ
 • 00:20
  ЗАЛОЖНИЦИ