Бизнис
26. August 2016 - 20:45

Катастарот нуди бесплатени геодетски елаборати за жителите од поплавените подрачја