Македонија
12. November 2015 - 8:34

Дебата за вклученоста на жените во политиката во Македонија

„Жените и политиката: Вклученоста и влијанието на жените во политиката во Македонија“ е темата на работниот состанок во организација на Платформата за родова еднаквост и канцеларијата на Фондацијата „Фридрих Еберт“ што ќе се одржи денеска во Скопје. 

Целта на работниот состанок е да се дискутира за идентификување на главните бариери кои влијаат врз политичкото учество на жените и да се обезбедат релевантни препораки со кои ќе се подигне јавната свест за ова прашање.

На состанокот ќе бидат презентирани наоди од студијата Реактор „Жената во политиката: Патот до политичките функции и влијанието на локално ниво“ засновани на репрезентативно истражување и укажуваат на бариерите со кои се соочуваат жените пред и за време на нивните мандати во политиката. 

На ваков начи, посочуваат од Платформата за родова еднаквост, се прави обид да се мотивираат носителите на политики да направат суштински промени кои ќе ги охрабрат жените во поголема мера да учествуваат во јавниот и политичкиот живот.