Технологија
27. January 2016 - 10:00

Апликации што треба да ги избришете од мобилните телефони

Експертите предупредуваат дека апликациите „Cake Blast“, „Jump Planet“, „Honey Comb“, „Crazy Bloc“, „Crazy Jelly“, „Tiny Puzzle“, „Ninja Hook“, „Piggy Jump“, „Just Fire“, „Eat Bubble“, „Hit Planet“, „Cake Tower“ и „Drag Box“ се штетни кога се исталирани на вашиот мобилен телефон.

Откако ќе ги „симнете“ апликациите тие бараат одобрение за администраторски права, со што можат да инсталираат други апликации без знаење на корисникот.

Тогаш тие автоматски добиваат позитивни коментари на „Гугл стор“, со што привлекуваат и други корисници да ги инстарлираат.

Важно е да се нагласи дека сите овие апликации припаѓаат на групата „мелвајр“ вируси познати под името „Brain Test“, па затоа е подобро веднаш да ги избришете.