Живот
19. September 2017 - 11:35

Загатка само за најпаметните - можете ли да најдете уште еден лик освен кучето на сликата

Станува збор за оптичка илузија.

На цртежот се гледа едно куче, а зад него се крие лицето на неговиот сопственик, односно човек.

Дали го воочивте?

Ако сте се откажале ова е решението: