Македонија
4. July 2019 - 14:24

Во Македонија живеат 16 видови на змии: Еве како изгледа секоја од нив и колку од нив се отровни

Во Македонија живеат 16 видови змии, од кои три се отровни.

Еве какви се змии можат да се најдат низ државата и кои од нив се отровни:

Бранко Мицевски, професор по зоологија на рбетници на Природно-математичкиот факултет, вели дека едни од најопасните змии се отровниците поскокот, шарката и степската лутица, а од полуотровните се сретнуваат вдлабнаточелен и телескопус смок.