Македонија
9. October 2017 - 11:37

Децата со посебни потреби во општина Ѓорче Петров добија лични асистенти

Децата со посебни потреби во основните училишта во општина Ѓорче Петров добија четиричасовна асистенција во текот на наставниот ден. Во текот на целата работна недела, 15 лични асистенти ќе им помагаат на учениците полесно да се движат низ училиштата, ќе им нудат помош при користење на материјалот во текот на наставата и при извршување на сите училишни обврски.
 
Асистентите, како што соопшти општина Ѓорче Петров, се очекува да им го олеснат процесот на интеграција на учениците, да остварат подобар успех при совладување на наставниот материјал, како и зголемување на свесноста на другите ученици за потребите на децата со попреченост. Асистентите ќе примаат месечен надомест од 6.200 денари.
 
Општината Ѓорче Петров информира дека се организирала неколкудневна обука на асистентите за запознавање со децата, наставниот кадар, училиштето и опкружувањето. Проектот „Образование без пречки“ го спроведува општината Ѓорче Петров во соработка со УНДП и Агенцијата за вработување, а се имплементира во сите шест основни општински училишта.