Објавен првиот број на „Илинден“, весник на македонски јазик во Албанија

Издавач е Македонското друштво „Илинден“ од Тирана. Весникот, како што вели, претседателот на „Илинден“ Никола Ѓурѓај,  ќе изобилува со информативни содржини од животот, работата и положбата на Македонците во главниот град на Албанија, како и во областите Голо Брдо и Гора, Мала Преспа, Врбник, Драч, Маќелара, Корча, Поградец, Елбасан.

Весникот Илинден е достапен за целокупната јавноста преку веб страницата www.ilinden-tirana.com .