Нема фотокопирани тестови,за возачка ќе се полага електронски

Според експертите ова е еден од начините да се добие поквалитетна проверка на знаењето на кандидатите за возачи се со цел да се избегнат евентуални злоупотреби при тестирањето.

Новиот прирачник за подготвка на возачки испит кој го има на македонски и албански јазик располага со податоци со кој може без проблем да се спроведе возачкиот испит во Македонија и Европа.

Според авторот на литературата за полагање на возачки испити Георгиевски при новиот начин на полагање можат да се јават некои незначителни последици  во однос на обработката и квалитетот на материјалот на кој треба да се полага возачкиот испит.

Нина Аритоновска