20.04.2014 - 11:39 |
Последна промена пред 22 мин 31 сек

Languages

ПОНЕДЕЛНИК  14.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ИГРАН ФИЛМ
04:00    ИГРАН ФИЛМ
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
16:00    ТОП ШОП 4
16:30    ИГРАН ФИЛМ
18:30    ИГРАН ФИЛМ
20:30    СПОРТСКО СТУДИО
22:00    ЈАДИ БУРЕКВТОРНИК     15.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
17:30    ТОП ШОП 4
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ЈАДИ БУРЕКСРЕДА   16.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
17:30    ТОП ШОП 4
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ЈАДИ БУРЕКЧЕТВРТОК     17.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
17:30    ТОП ШОП 4
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:30    СПОРТСКО СТУДИО
22:00    ЈАДИ БУРЕКПЕТОК  18.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ЈАДИ БУРЕК
11:30    ТОП ШОП 1
12:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
13:30    ТОП ШОП 2
14:00    ИГРАН ФИЛМ
15:30    ТОП ШОП 3
16:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
16:45    ТОП ШОП 4
17:15    СЕРИСКИ ФИЛМ
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ИГРАН ФИЛМСАБОТА  19.04.2014

00:00    ЈАДИ БУРЕК
02:00    ИГРАН ФИЛМ
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ТОП ШОП 1
10:00    ИГРАН ФИЛМ
11:30    ТОП ШОП 2
12:00    ПРИЈАТЕЛИ – емисија за миленичиња
12:30    РИБАРСКА ВИСТИНА – емисија за риболовци
13:00    ТОП ШОП 3
13:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
14:00    СПОРТСКО СТУДИО - реприза
16:00    ТОП ШОП 4
16:30    ИГРАН ФИЛМ
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ИГРАН ФИЛМНЕДЕЛА  20.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    СПОРТСКИ ПРЕГЛЕД
04:00    ИГРАН ФИЛМ
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ТОП ШОП 1
10:00    ИГРАН ФИЛМ
11:30    ТОП ШОП 2
12:00    ПРИЈАТЕЛИ – емисија за миленичиња
12:30    РИБАРСКА ВИСТИНА – емисија за риболовци
13:00    ТОП ШОП 3
13:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
14:15    ИГРАН ФИЛМ
16:00    ТОП ШОП 4
16:30    ИГРАН ФИЛМ
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ИГРАН ФИЛМПОНЕДЕЛНИК  21.04.2014

00:00    ЈАДИ БУРЕК
02:00    ИГРАН ФИЛМ
04:00    ИГРАН ФИЛМ
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
16:00    ТОП ШОП 4
16:30    ИГРАН ФИЛМ
18:30    ИГРАН ФИЛМ
20:30    СПОРТСКО СТУДИО
22:00    ЈАДИ БУРЕКВТОРНИК     22.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
17:30    ТОП ШОП 4
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ЈАДИ БУРЕКСРЕДА   23.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
17:30    ТОП ШОП 4
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ЈАДИ БУРЕКЧЕТВРТОК     24.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ИГРАН ФИЛМ
11:15    ТОП ШОП 1
11:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:30    ТОП ШОП 2
13:00    ИГРАН ФИЛМ
14:30    ТОП ШОП 4
15:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
15:30    СЕРИСКИ ФИЛМ
17:30    ТОП ШОП 4
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:30    СПОРТСКО СТУДИО
22:00    ЈАДИ БУРЕКПЕТОК  25.04.2014

00:00    ИГРАН ФИЛМ
02:00    ЈАДИ БУРЕК
04:00    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА – реприза
06:00    ИГРАН ФИЛМ
08:00    ДЕТСКА ЕМИСИЈА
09:30    ЈАДИ БУРЕК
11:30    ТОП ШОП 1
12:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
12:45    СЕРИСКИ ФИЛМ
13:30    ТОП ШОП 2
14:00    ИГРАН ФИЛМ
15:30    ТОП ШОП 3
16:00    СЕРИСКИ ФИЛМ
16:45    ТОП ШОП 4
17:15    СЕРИСКИ ФИЛМ
18:00    ИГРАН ФИЛМ
20:00    ИГРАН ФИЛМ
22:00    ЈАДИ БУРЕК

Macedonian